SafeSea - How It Works - 1

ลื่น

ขั้นแรก ปกป้องการสัมผัสกับแมงกะพรุนด้วยเนื้อครีมที่มีคุณสมบัติลื่น ทำให้หนวดแมงกะพรุนเกาะติดกับผิวหนังของเราได้ยาก

หนวดแมงกะพรุนมีความสามารถในการเกาะติดกับผิวของสิ่งที่สัมผัสได้บ้าง ถ้าใครเคยโดนแมงกะพรุนหรือต้องแกะหนวดแมงกะพรุนออกจากผู้ป่วย ลองสังเกตดูได้

SafeSea - How It Works - 2

หลอก

ขั้นที่ 2 ปกป้องการตรวจจับของแมงกะพรุนด้วยสารที่มีคล้ายเมือกบนผิวของปลาการ์ตูน ทำให้หนวดแมงกะพรุนตรวจไม่พบการสัมผัสเหยื่อ

หนวดของดอกไม้ทะเล (ซึ่งเป็นสัตว์ในไฟลัมเดียวกันกับแมงกะพรุน) มีต่อมเข็มพิษที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับหนวดแมงกะพรุน … Safe Sea มีสารประกอบประเภทน้ำตาลลักษณะเดียวกับผิวของปลาการ์ตูน (ที่ทำให้ดอกไม้ทะเลไม่คิดว่าเป็นเหยื่อ) จึงช่วยให้หนวดแมงกะพรุน ก็คิดเช่นเดียวกันนั้นกับผิวหนังของเรา

SafeSea - How It Works - 3
SafeSea - How It Works - 4

ทำลาย

ขั้นที่ 3 ทำลายระบบยิงเข็มพิษในต่อมพิษ จึงไม่สามารถทำอันตรายกับได้ แม้จะตรวจพบการสัมผัสกับผิวหนังของเราแล้วก็ตาม

วิธีแรก Safe Sea มีสารที่ช่วยก่อกวนหรือบล็อคระบบส่งสัญญาณที่จะไปกระตุ้นการทำงานของต่อมพิษ ทำให้ระบบยิงเข็มพิษไม่ทำงาน

วิธีที่ 2 Safe Sea มีสารที่ช่วยลดความดันภายในต่อมพิษ ทำให้แม้จะกระตุ้นการทำงานของต่อมพิษได้แล้ว ก็จะไม่มีแรงส่งเพื่อยิงเข็มพิษออกมาได้