แตนทะเล ที่ไม่ใช่ Sea Wasp

เป็นตอนที่ 3 ใน 3 ตอนของเรื่อง แมงกะพรุนคืออะไร?

สองคำนี้ เป็นคำที่ชวนให้งุนงงสับสน เพราะแม้คำแปลตรงตัวจะเหมือนกัน แต่ความหมายดันหมายถึงคนละสิ่งกัน

แตนทะเล

เป็นคำที่คนไทยใช้เรียกสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่ทำให้เรารู้สึกแสบคันจี๊ดๆ เมื่อลงทะเล พวกนี้เป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กมากจนแทบมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ส่วนใหญ่เป็นตัวอ่อนในระยะแพลงก์ตอนของสัตว์ในไฟลัม Cnidaria ซึ่งมีเข็มพิษ เช่น ตัวอ่อนปะการัง ตัวอ่อนดอกไม้ทะเล ตัวอ่อนไฮดรอยด์ รวมไปถึงตัวอ่อนแมงกะพรุนด้วย

Sea Wasp

ในภาษาอังกฤษ หมายถึงแมงกะพรุนกล่องสายพันธุ์ Chironex fleckeri

อ้างอิง
ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< สิ่งที่ดูคล้ายแมงกะพรุน แต่ ‘ไม่ใช่’ แมงกะพรุน