บอกลาปุ๋ยเคมี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์จากแมงกะพรุน

นอกจากขี้วัว ขี้หมู ขี้ไก่ และน้ำหมักชีวภาพแล้ว แมงกะพรุนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของปุ๋ยจากธรรมชาติ โดยขั้นตอนการผลิตจะเริ่มจากการแยกเกลือออกจากเนื้อเยื่อแมงกะพรุน แล้วตากให้แห้ง ซึ่งสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้อย่างดี ช่วยทั้งการเพิ่มแร่ธาตุในดินและควบคุมวัชพืชไม่ให้เติบโต

ที่ญี่ปุ่นมีการพิสูจน์ว่า นาข้าวที่ใช้ปุ๋ยจากแมงกะพรุนให้ผลผลิตเทียบเท่านาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี ส่วนที่เกาหลีใต้ก็มีการใช้ปุ๋ยนี้ฟื้นฟูดินป่าในพื้นที่ที่ถูกไฟป่าทำลาย ซึ่งช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินและเพิ่มแร่ธาตุ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงมือปลูกกล้าไม้

ข้อมูลจาก http://listverse.com/2018/01/20/10-fascinating-uses-for-jellyfish/

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< พลิกโฉมวงการแพทย์ ด้วยโปรตีนเขียวเรืองแสงจากแมงกะพรุนไอติมเรืองแสง ด้วยโปรตีนแมงกะพรุน >>