เรือดำน้ำระบบขับเคลื่อนแมงกะพรุน

การเคลื่อนที่ของแมงกะพรุน คือหนึ่งในกลไกการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด เนื่องจากมันใช้พลังงานน้อยมากเมื่อเทียบกับระยะทางที่ได้

ในอดีต นักวิทยาศาสตร์เข้าใจกันว่าการเคลื่อนที่ของแมงกะพรุนมาจากแรงที่มันผลักน้ำ แต่สิ่งที่ค้นพบภายหลังกลับกลายเป็นว่ามันเคลื่อนที่ด้วยแรงดูด โดยการดูดน้ำเข้าของมันทำให้เกิดบริเวณความดันต่ำ ทำให้น้ำจากภายนอกดันเข้ามาและขับเคลื่อนตัวมันไปข้างหน้า

จากหลักการนี้ วิศวกรจึงพยายามออกแบบเรือดำน้ำด้วยแนวคิดใหม่ คือแทนที่จะใช้วิธีพ่นน้ำสร้างแรงผลักดังเช่นที่ผ่านมา ก็ใช้วิธีสร้างบริเวณความดันต่ำเพื่อสร้างแรงดูด โดยเลียนแบบกระแสน้ำวนที่เกิดจากการยืดหดกล้ามเนื้อของแมงกะพรุน ทำให้ได้เรือดำน้ำที่เคลื่อนที่เร็วขึ้น

ข้อมูลจาก https://www.techtimes.com/articles/104121/20151106/jellyfish-key-to-designing-better-submarines-underwater-crafts.htm

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< จากแมงกะพรุนพิษ… สู่ยาช่วยชีวิตคนแมงกะพรุนหลายตัว ซ่อนเรือดำน้ำได้มิด >>